top of page


 Yönergeler 

Yaratıcı problem çözme sürecinin farklı aşamalarında kullanılan araçlara  kısa yoldan ulaşın.

  • Araştırma soruları hazırlamak için Bildiklerimiz Bilmediklerimiz egzersizini uygulayın - 40 dk
    Öğrencilerinizin ünite konusuna dair bildiklerini sorarak, birlikte düşünme sürecini başlatın. Tahtayı ortadan dikey bir çizgi çekerek ikiye bölün. Sol sütuna “bildiklerimiz,” sağ sütuna ise “bilmediklerimiz” başlıklarını yazın. Tüm öğrencilere keçeli kalem ve iki renkte yapışkanlı kağıt dağıtın. İlk önce, öğrencilerden bireysel olarak ünite konusuna dair bildiklerini yazmalarını isteyin. Her bir not için bir yapışkanlı kağıt kullanmalarını hatırlatın. 10 dakika sonunda tüm öğrencilerden notlarını paylaşmalarını isteyin. Her paylaşımdan sonra yapışkanlı kağıdı tahtanın “bildiklerimiz” kısmına yerleştirin. Öğrencilerin "bildiklerimiz" paylaşımları bittiğinde aynı süreci ‘bilmediklerimiz’ için tekrarlayın. İki liste de dolunca, öğrencilere yerini değiştirmek istedikleri notlar olup olmadığını sorun. ‘Bildiklerimiz’ bölümünde yer alan ama aslında varsayım olan notlara dikkat çekin ve öğrencilerin bunları, "bilmediklerimiz" bölümüne geçirmesini sağlayın. İki liste de son haline geldiğinde, "bilmediklerimiz" bölümünde yer alan notları kullanarak ve Araştırma Sorusu Hazırlama Rehberi'nden destek alarak sorularınızı oluşturun. Öğrencilerin, soruları kullanarak derinlemesine görüşme yapması için sınıfça hareket planı oluşturun. Derinlemesine görüşme ilkeleri konusunda öğrencilerinize bilgi verin.
  • Sorunun altında yatan derin sebepleri keşfetmek için Derinlemesine Görüşme metodunu kullanın - 3 gün - 1 hafta
    Sınıftaki herkesin üniteye hazırlık amacıyla araştırma yapmasını sağlayın. Araştırma döneminin başında öğrencilerinize, görüşmeler esnasında not tutmalarını ve konuya dair derinleşmek için ‘Neden?’ diye sormalarını hatırlatın. Öğrencilerinizin, hareket planına uygun şekilde derinlemesine görüşmeler yapması için gereken zamanı verin. Zaman üniteye ve sınıfa göre değişkenlik gösterebilir.
  • Araştırma çıktılarınızı toplamak için En İyi 5 egzersizini uygulayın - 40dk
    Ünitenin başlangıcında herkesin araştırma çıktılarını bir araya getirin ve konuya dair tartışma yürütün. Araştırma döneminin sonunda öğrencilerinizden, araştırma notları ile hazır olmasını isteyin. Herkese yapışkanlı kağıtlar ve keçeli kalemler dağıtın. Her yapışkanlı kağıda sadece bir not yazılacağını hatırlatın. Herkesten bireysel olarak, kendi araştırmasının en önemli 5 çıktısını yapışkanlı kağıtlara yazmasını isteyin. 15 dakikanın sonunda, sırayla öğrencilerden çıktılarını paylaşmalarını isteyin. Her öğrencinin bir paylaşım yapıp sırayı arkadaşına devretmesini sağlayın. Paylaşılan her çıktı notunu tahtaya yerleştirin. Paylaşım esnasında aklına yeni çıktılar gelen olursa, yazıp paylaşmasını teşvik edin. Araştırma çıktılarından üniteye dair merak uyandıran sorular hazırlayarak, öğrencilerin zihnini öğrenmeye hazırlayın.
bottom of page