top of page

Doğal Gözlem Metodu

Varsayımlarınıza meydan okumak için Doğal Gözlem metodunu uygulayın.

Çevreye uyum sağlayın ve odaklandığınız problemin paydaşlarını doğal ortamlarında gözlemleyin.

  • Grupça çözmek istediğiniz problemi düşünerek nerede ve ne amaçla gözlem yapacağınıza karar verin.

  • Gözleminizin sonunda hangi soruların cevaplarını aradığınızı düşünün.

  • Kimleri, hangi davranışları, hangi ilişkileri gözlemlemek istediğinizi planlayın. Bir gözlem planı oluşturun.

  • Gereken izinleri alın. Gözlem esnasında kullanacağınız not defteri, cep telefonu gibi araçları temin edin.

  • Gözlemi yapacağınız yere, “sahaya” gidin.

  • Gözlem esnasında olabildiğince sıradan görünmeye çalışın. Ortamın doğal bir parçası olun.

  • Gözlem araştırmanız boyunca olabildiğince objektif olun. Varsayımlarınızı kafanızdan silin, her şeyi merak edin.

  • Sahada gördüklerinizi, duyduklarınızı, çevrenizle ilgili algılarınızı önyargısız bir şekilde kaydedin.

  • Sahaya çıkmadan önce planladığınız soruların cevaplarını gözlem yaparak arayın ancak daha önce düşünmediğiniz, farklı bulgulara karşı da algınızı açık tutun.

  • Gözlem kayıtlarınızın içinden merak uyandıran noktaları not edin. Daha sonra bu noktaların üzerine, derinlemesine görüşme metodu ile derinleşin.

bottom of page