top of page

2x2 Etki Kolaylık Tablosu

Önceliklendirilecek fikirleri grupça seçmek için  2x2 Etki - Kolaylık Tablosu egzersizini kullanın.

Ortaya çıkardığınız çok sayıda fikri önceliklendirmek için, göreceli olarak etkilerini ve uygulama kolaylıklarını değerlendirin.

  • Büyük bir kağıda ya da tahtaya bir adet 2X2 tablosu oluşturun. Dikey ekseni “etki,” yatay ekseni “uygulama kolaylığı” olarak isimlendirin.

  • “Etki” eksenini, aşağı doğru azalacak; “uygulama kolaylığı” eksenini sola doğru azalacak şekilde, bir ucuna + bir ucuna -  koyarak işaretleyin.

  • Grupça ürettiğiniz fikirleri tek tek tablonun içinde ait olduğunu düşündüğünüz bölgeye yerleştirin.

  • Her fikri tabloya yerleştirmeden önce, oraya yerleştirilme sebebiyle birlikte grupça tartışın.

  • Çalışmanın sonunda, etkisi görece düşük ve uygulaması görece kolay fikirler sağ alt bölgede toplanacak. Bu fikirleri, büyük bir etki beklemeden kolayca uygulayıp neticelerini görebilirsiniz.

  • Etkisi görece düşük ve uygulaması görece zor fikirler sol alt bölgede toplanacak. Bu fikirleri uygulamamak üzere eleyin.

  • Etkisi görece yüksek ve uygulaması görece zor fikirler sol üst bölgede toplanacak. Bu fikirleri daha sonra değerlendirmek üzere zihninizde kenara ayırın.

  • Etkisi görece görece yüksek ve uygulaması görece kolay fikirler sağ üst bölgede toplanacak. Bu fikirlerin arasından seçtiklerinizi uygulamaya geçebilirsiniz.

  • Sağ üst bölgedeki fikirlerden birisini veya birkaçını uygulamak üzere seçin. Seçim için noktalarla oylama yöntemini kullanabilirsiniz.

  • Seçtiğiniz fikri / fikirleri prototiplemek için prototipleme metotlarından faydalanabilirsiniz.

2x2 Etki Kolaylık Tablosu Şablonu için tıklayın.

bottom of page