top of page

En İyi 5 Egzersizi

Araştırma çıktılarınızı toplarlamak için En İyi 5 egzersizini kullanın.

Yaptığınız araştırmadan, odaklandığınız problemin temelinde yatan sebepleri anlamak için önemli olduğunu düşündüğünüz notları çıkarın.

  • Araştırma döneminin sonunda grupça bir araya gelin. Bir tahtanın önünde oturun.

  • Herkese yapışkanlı kağıtlar ve keçeli kalemler dağıtın.

  • Her yapışkanlı kağıda sadece bir çıktı yazılacağını gruba hatırlatın.

  • Herkesten, bireysel olarak, kendi araştırmasının, odaklanılan konuyla alakalı en önemli 5 çıktısını yapışkanlı kağıtlara yazmasını isteyin.

  • Herkes bireysel çalışmasını tamamladığında sırayla ve teker teker çıktıları grupla paylaşın. Paylaşılan her çıktıyı tahtaya yerleştirin.

  • Tüm grup paylaşımlarını tamamladıktan sonra aklınıza gelen başka çıktılar varsa bir kağıda yazın ve tahtaya ekleyin.

bottom of page