top of page

Kümeleme Egzersizi

Farklı görünen noktaların arasındaki bağları ve örüntüleri keşfetmek için  Kümeleme egzersizini kullanın.

Topladığınız veri ve çıktıların işaret ettiği büyük resmi görmek için birbiriyle alakalı görünenleri gruplayın. Oluşturduğunuz her grubu başlıklandırarak, odaklandığınız konunun etrafındaki temaları keşfedin.

  • Odaklandığınız konuya dair veri ve çıktılarınızı bireysel olarak yapışkanlı kağıtlara yazın.

  • Grubu, kağıtları ile birlikte bir tahtanın önünde toplayın.

  • Tahtanın en üstüne odaklandığınız konuyu yazın. Herkesin sırayla ve teker teker, bir çıktısını / verisini paylaşmasını isteyin.

  • Çıktısını / verisini paylaşan kişi, o çıktıya nasıl ulaştığını ve konuyla alakasını anlatmalıdır.

  • Birbiri ile alakalı olduğu düşünülen çıktılar, birbirine yakın noktalara yapıştırılabilir. Böylece çalışmanın sonunda kümeler görünmeye başlayacaktır.

  • Çalışma tamamlanınca kümeler grupça incelenir ve düzenlenir. Alt kümeler oluşturulabilir, kümeler elenebilir ya da farklı çıktılarla beslenebilir.

  • Kümeler son haline geldiğinde her birine bir başlık verilir. Bu başlıklar, odaklanılan konunun etrafındaki temalardır.

bottom of page