Kümeleme Egzersizi

Farklı görünen noktaların arasındaki bağları ve örüntüleri keşfetmek için  Kümeleme egzersizini kullanın.

Topladığınız veri ve çıktıların işaret ettiği büyük resmi görmek için birbiriyle alakalı görünenleri gruplayın. Oluşturduğunuz her grubu başlıklandırarak, odaklandığınız konunun etrafındaki temaları keşfedin.

  • Odaklandığınız konuya dair veri ve çıktılarınızı bireysel olarak yapışkanlı kağıtlara yazın.

  • Grubu, kağıtları ile birlikte bir tahtanın önünde toplayın.

  • Tahtanın en üstüne odaklandığınız konuyu yazın. Herkesin sırayla ve teker teker, bir çıktısını / verisini paylaşmasını isteyin.

  • Çıktısını / verisini paylaşan kişi, o çıktıya nasıl ulaştığını ve konuyla alakasını anlatmalıdır.

  • Birbiri ile alakalı olduğu düşünülen çıktılar, birbirine yakın noktalara yapıştırılabilir. Böylece çalışmanın sonunda kümeler görünmeye başlayacaktır.

  • Çalışma tamamlanınca kümeler grupça incelenir ve düzenlenir. Alt kümeler oluşturulabilir, kümeler elenebilir ya da farklı çıktılarla beslenebilir.

  • Kümeler son haline geldiğinde her birine bir başlık verilir. Bu başlıklar, odaklanılan konunun etrafındaki temalardır.

Destekçi Vakıflar

Yürütücü

Yaratıcı Problem Çözme Programı, Öğretmen Ağı’nın geliştirdiği araçlardan biridir. Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

© 2019, Öğretmen Ağı. Her hakkı saklıdır.