Isınma Oyunları

Yaratıcı problem çözme sürecinin farklı aşamalarında kullanılan ısınma oyunları.  

Fikir üretmeyi kolaylaştıran ısınma oyunları

Prototiplemeyi kolaylaştıran ısınma oyunları

Problemi anlamayı kolaylaştıran ısınma oyunları

Grup aidiyetini ve işbirliğini artıran ısınma oyunları

Hata yapmaktan korkmamayı pekiştiren ısınma oyunları