top of page

Test Hareket Planı

Ürettiğimiz çözümlerin etkisini, prototiplerimizi en kolay ve hızlı şekilde test ederek anlayabiliriz. 
Test süreci, gözlem ve görüşme yaparak fikrimizi geliştirmeyi içerir. Test esnasında amacımız kişileri fikrimizin doğruluğuna ikna etmek, fikrimizi beğendirmek ya da birilerinden onay almak değildir.  Amacımız prototipimizin, dolayısıyla fikrimizin hedef kişi/kişiler üzerinde arzu ettiğimiz etkiyi bırakıp bırakmadığını görmek; fikrin işleyen ve işlemeyen taraflarını fark ederek fikrimizi iyileştirmenin yollarını bulmaktır.

 

Test süreci uygulama, inceleme, anlama ve geliştirme adımından oluşur. 


Uygulama: Hedef kişi/kişilerin prototipi denemesi.
İnceleme: Davranışlar / tercihler / etkileşim şekli / vücut dilinin gözlemlenmesi.
Anlama: Çözüme dair geri bildirimlerin alınması.
Geliştirme: Alınan geri bildirimler ile fikrin ve prototipin geliştirilmesi.

 

Test planınızı geliştirmek için test hareket planı şablonundan faydalanabilirsiniz.
Testinizi uygularken, kişilerden aldığınız geri bildirimleri not etmek için geri bildirim formundan faydalanabilirsiniz.

bottom of page