top of page

Prototipleme Metotları

Çözümler somutlaştırılırken, farklı prototipleme yöntemleri kullanılabilir.  Buradaki asıl hedef fikirlerimizi test ederken bize yardımcı olacak en faydalı yöntemi belirlemektir. Bu yöntemi belirlerken, fikrimizi onu bilmeyen birine nasıl anlatabileceğimizi düşünmek, mümkün olan en sade halini nasıl yaratabileceğimizi hayal etmek ve uygulama esnasında işimizi kolaylaştırabilecek alternatifleri tartışmak faydalıdır.

 

Fikrin; zihnimizde veya kağıt üzerinde uygulanabilirmiş gibi görünen bazı özelliklerinin prototipleme sırasında aksaklıklar yarattığını keşfedebiliriz. Böyle anlarda, prototipleme çalışmasını fikrimizi geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Prototipleme, yaratıcı çözümlerimizin gerçek hayatta karşılaşabileceği sorunları öngörebilmek, etkisini tartmak ve fikirlerimizi nihai halleriyle hayata geçirmeden önce geliştirebilmek için büyük değer taşır.

 

Eğer birden fazla fikir üzerinde prototipleme çalışması yapıyorsanız küçük gruplara ayrılarak, her grup ayrı bir fikir üzerine çalışabilir. Seçilmiş tek bir fikir üzerinde ilerliyorsanız, tüm grup aynı fikir üzerinde çalışabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaryo Çizimi: Senaryo çizimi, yaratıcı çözüm fikrinin gerçek hayatta nasıl çalışacağını hayal ettirebilmek için kullanılır. Çizime başlamadan önce, senaryo olarak resmettiğiniz yaratıcı fikrinize dair şunları düşünün: “Hangi insanlar tarafından hayata geçiriliyor ve yaşanıyor?, Nerede gerçekleşiyor?, Nasıl işliyor? ve Neler yapıyor?”. Büyük bir kağıda, ihtiyacınıza göre 3 ile 6 adet kare çizin. İlk kareye yaratıcı fikriniz ile çözmeyi amaçladığınız mevcut durumu, son kareye ise, çözüm fikriniz hayata geçtikten sonra varmak istediğiniz noktayı, yaratmak istediğiniz etkiyi veya değişimi çizin. Her karede senaryonun sadece bir önemli adımını gösterin. Önemli olan, aralardaki kareleri ilk nokta ile son noktayı bağlayan adımlar olarak düşünebilmek ve ana olay / davranış / duygu / etkileşime odaklanarak çizmektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikir Posteri: Fikir posteri, yaratıcı çözüm fikrinin insanlar üzerindeki muhtemel etkilerini hayal ettirmek ve gelişme alanlarını keşfetmek için kullanılır. Yaratıcı çözüm fikrinizin ismini ve hedef kitleye faydasını anlatan, tek cümlelik sloganı tepeye yazın. Başlığın altında, fikrin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını kısaca anlatın. Bu fikrin hedef kitlesini ve ana paydaşlarını postere ekleyin. Fikri tek bir büyük resim veya süreç şeması ile görselleştirin. Çözümün geliştirilme ve hayata geçme zaman planını sona ekleyin. Posteri hazırlarken ilk nüshayı hızlı bir şekilde çizin. İçerikle ilgili detaya girmeyin, çizimlere dair fazla düşünmeyin. Her şeyin yeri ve kaba içerik belli olduktan sonra, ikinci nüshayı hazırlamaya başlayabilirsiniz.  

Işık, kamera ve motorIşık, kamera ve motor, yaratıcı çözüm fikrinin gerçek hayatta nasıl çalışacağını hayal ettirmek için kullanılır.  İkili gruplar halinde seçtiğiniz fikre odaklanın. Bu fikri anlatmak için grup arkadaşınızla sahneleyeceğiniz bir senaryo, piyes ya da oyun düşünün. Oyunun drama yapısını oluştururken aşağıdaki adımları izleyin.I. Çatışma: Karakter arasındaki problem/anlaşmazlık nedir?II. Karakterler: Bu olayı yaşayan/etkileyen karakterler kimler?III. Ana fikir: Vermek istediğiniz mesaj nedir?IV. Çözülme: Sahne nasıl çözüme bağlanır?Oyunuzunun metnini oluşturun ve prova yapın. Her ekibe 3-5 dakikalık bir oyun kurgulamaları için zaman verin. Ekipteki her bireyin aktif bir rol aldığından emin olun. Ekipler halinde oyunlarınızı sahneleyin.  Diğer ekiplerin performansı sırasında notlar alın ve hikaye üzerine düşünün. Performansları daha sonra izleyip üzerine düşünmek için bir kişinin performansları kayda almasını sağlayın. Performansların tamamlanmasının ardından grup olarak bir araya gelin ve notlarınız üzerinden hikayelerin size düşündürdüklerini paylaşın. Bu paylaşımlardan yola çıkarak, yaratıcı çözüm fikirlerinizdeki gelişim alanlarını tespit edin ve uygulayın. 

 

NOT: Yürüteceğiniz tartışmalar, grupların sergiledikleri performanslarla ilgili değil, bu performansın size fikrinizle alakalı ne düşündürdüğüyle ilgili olmalıdır. Oyunların bir ilham aracı olduğunu unutmayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziksel prototip: Fiziksel prototip, yaratıcı çözüm fikrinin en hızlı, en ucuz ve en az emek verilecek şekilde hayata geçirilebilmesi için kullanılır. Fikrinizi elle tutulur hale getirecek bir fiziksel prototip tasarlamak için hangi malzemelere ihtiyaç duyduğunuzu düşünün ve listeyin. Çevrenizden, bu veya buna benzer görevleri yerine getirebilecek olan malzemeleri toplayın. Ör: İp, makas, renkli kağıt, kalem, karton, yapıştırıcı, kağıt bardak, ahşap karıştırma çubukları, aluminyum folyo vb.Grup halinde tasarlamak istediğiniz prototipe karar verdikten sonra, elinizdeki malzemeleri hangi amaçlarla kullanabileceğinize karar verin ve fikrinizi anlatan tasarıma ulaştığınızı düşünene kadar farklı kombinasyonlar deneyin. Prototip tasarım sürecinde; “Yaratıcı çözümünüzün fiziksel hali neye benzerdi?”, “İnsanların ilk anda fark etmesini istediğiniz, ayırt edici özellikleri nelerdir?”, “Prototipiniz nasıl bir ortamda test edilecek?” “Ortama uygun olarak düşünülmesi gereken özellikleri ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?”, “İnsanların, prototipinizi ilk gördüğünde nasıl bir etkileşime geçmesini istiyorsunuz?” gibi sorular üzerinden grubunuzla tartışın. Süreç içerisinde gerekli olduğunu düşünüyorsanız, prototipinizi revize edin ya da yeniden tasarlayın.

bottom of page