top of page

Derinlemesine görüşme metodu

Nedir?

Problemin odaklandığı konuya dair bilgilerinizi ve anlayışınızı derinleştirmek için yapılan, yaklaşık 1 saatlik, birebir görüşme yöntemidir.

 

Ne değildir?

Bir soru-cevap seansı ya da anket çalışması değildir. “Objektif olanın” arandığı bir gazetecilik çalışması değildir.

 

Neyi amaçlar?

İnsanların, bir konuya dair derinde yatan ihtiyaçlarını, dürtülerini, belki farkında bile olmadıkları ihtiyaçlarını, arzularını, korkularını, değer yargılarını, gerçeklerini ortaya çıkarmayı amaçlar.

 

Avantajı nedir?

Tek bir derinlemesine görüşme bile size projenin çözümüne giderken ilham olacak içgörüyü verebilir. Birebir ve derinlemesine görüşmeler, odaklandığınız konuya dair şaşırtıcı bilgiler edinmenizi, yeni bakış açıları kazanmanızı, ve fırsatları fark etmenizi sağlar.

 

Çeşitleri:

• Yapılandırılmamış (Sohbet tarzı)

• Yarı yapılandırılmış (Sohbete yön veren temalar, temel sorular belirlidir.)

Tasarım araştırmalarında ağırlıkla yarı yapılandırılmış format tercih edilir.

 

Karakteristik özellikleri:

• İdeal olarak birebir yapılır. Ancak bir araştırmacı iki görüşmeci, iki araştırmacı bir  görüşmeci gibi eşleşmeler de, araştırmanın ihtiyacına göre kullanılabilir. Görüştüğünüz kişinin karşısında 2’den fazla kişi olmamak önemlidir. Sayıca fazla olmak görüşmecinin tedirgin olmasına neden olabilir.

• Ağırlıklı olarak açık uçlu sorulardan oluşur.

 

Yapısı: Konu ve görüşülecek kişiye göre görüşmenin uzunluğu, soruların içeriği, kullanılacak projektif teknikler değişse de tüm derinlemesine görüşmelerin akışı, üç ana kısımdan oluşur.

 

Tanışma: Kendinizi ve amacınızı tanıtın, kayıt için izin alın. Kayıtların ne amaçla alındığını açıklayın, görüşmeci ile aynı seviyede olacağınız ve onun kendini rahat hissettiği bir oturma düzeni oluşturun. Farklı insanların bulunduğu, gürültülü, kalabalık ortamları seçmeyin.

 

Açılma: Tanışmanın ardından, ısınma soruları ile görüşme yapılan kişiyi rahatlatın; açılmasını ve konuşmaya başlamasını sağlayın. Bu aşamada sorular (a) basittir, derin düşünmeyi gerektirmez, (b) hikaye, anekdot anlatmayı teşvik eder. (Ör. Evinizde kimler yaşıyor? Kim hangi ev işlerini yapıyor?)

 

Genişleme: Daha geniş, büyük konular üzerine düşünmeyi teşvik edin. Gündelik hayat içinde, normal şartlarda üzerine pek de düşünülmeyen konuları anlamaya çalışın. (Ör. Gelecek beklentileri, olayların birbiri ile bağlantısı, ebeveynliğe dair korkular vb.)

Bu aşamada, insanların derin duygu ve düşüncelerinin farkına varması için projektif metotlar kullanılabilir.

 

Derinleşme: Odaklanılan probleme ve konulara doğru derinleşerek, ilgili sıkıntıları, fırsatları, duygu ve düşünceleri keşfedin.

bottom of page